Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารพราน 3106 ร่วมกับ ไทยเบฟเวอเรจ..มอบผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ

ทหารพราน 3106 ร่วมกับ ไทยเบฟเวอเรจ..มอบผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3104, ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3213, ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3214 ,ส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม” ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ครบรอบ 20 ปี ” มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสาคร ช่วยหนูจันทร์ ปลัดอำเภอเวียงแก่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทจำนวน 1,500 คน