พิษณุโลก/ #เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน


พิษณุโลก/ #เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน

 

 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ลานจอดเครื่องบิน บ.ฝูง 461 กองบิน 46 ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 โดยมี #นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 เป็นประธานในพิธี เนื่องจากปัจจุบันสภาวะภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย จึงก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นสถานการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัว และเตรียมการป้องกัน ในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหามลพิษ หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ซึ่งความรุนแรงของปัญหา ปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้งของทุกปี

ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ #พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เห็นถึงความสำคัญ ของการดำรงขีดความสามารถและความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติภายในภูมิภาคและมิตรประเทศ ซึ่งภายในงานมีแสดงการบินสาธิตโปรยน้ำควบคุมไฟป่าให้สื่อมวลชนได้รับชมอีกด้วย

….ภาพ/ข่าว สุวิทย์ ศรีสุข รายงาน