Reporter&Thai Army

ศอ.จอส.พล.ม 1 ร่วมกับ นอ.หนองไผ่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.ตำรวจ สภ.หนองไผ่ ร่วมกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 23 เม.ย. 62, 0800 ศอ.จอส.พล.ม 1 ร่วมกับ นอ.หนองไผ่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท.ตำรวจ สภ.หนองไผ่ ร่วมกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เพชรคร อ.หนองไผ่ จว.พ.ช. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 230 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย