ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด- ตำบลโนนรัง ชี้แจง!!จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”!!

ร้อยเอ็ด- ตำบลโนนรัง ชี้แจง!!จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”!!

เวลา 10:09 น. วันอังคารที่(23 เมษายน 2562) นาย จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมด้วยนายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง ประชุมชี้แจงนโยบายของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 ของทุกเดือน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ ข่าว
สื่อสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด