Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่2 (ม.3พัน.13) อ.วิเชียรบุรี จัด กพ.ชุดจิตอาสา จำนวน 2 นาย ร่วมกับ นายสุเทพ เมืองไกล ผญบ.ม.6 ต.น้ำร้อนฯ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

เมื่อ 22 เม.ย.62, 1845 ร้อย.รส.ที่2 (ม.3พัน.13) อ.วิเชียรบุรี จัด กพ.ชุดจิตอาสา จำนวน 2 นาย ร่วมกับ นายสุเทพ เมืองไกล ผญบ.ม.6 ต.น้ำร้อนฯ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สอบถามความต้องการการให้ความช่วยเหลือ กรณี บ้านนายเสงี่ยม เกี้ยวกระโทก บ้านเลขที่ บ้านถ้ำมงคลชัย ต.น้ำร้แน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับความเสียหาย จากเหตุวาตภัย เมื่อ 22 เม.ย.62 1600 ผลการปฎิบัติ พบต้นไม้(ต้นมะกอกใหญ่)ลมทับบ้าน (ด้านข้างบ้าน) เสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้ประสานส่วนเกี่ยวข้อง อบต.น้ำร้อนฯเข้าตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ(ตัดไม้,ประเมินอุปกรณ์) ต่อไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติ