ข่าว พะเยา

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด *เน้นย้ำ*”กม.!!ต้องพัฒนา ศักยภาพจัดทำแผนทุกตำบล

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
*เน้นย้ำ*”กม.!!ต้องพัฒนา
ศักยภาพจัดทำแผนทุกตำบล

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการหมู่บ้าน(กม.)ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ 2562
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเดินทางเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายแนวทางขั้นตอนในการทำแผนพัฒนาหมู่บ้านว่าจะชี้นำพร้อมคณะบรรยายให้คณะกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกตำบลเข้าร่วมรับฟังกันอย่างตั้งใจเป็นที่น่าชื่นชมในครั้งนี้ฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

https://youtu.be/NzSDcG0CsMc

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวTiger new.101