Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ต.สรไกร ตาลป่า จนท.ชป.กร.พร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสา ร้อย.ร.711 ร่วมกับ นายศมณ รัตนชัยทิพยกุล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส.ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและทำถนน

เมื่อ191330 ม.ค.62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ต.สรไกร ตาลป่า จนท.ชป.กร.พร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสา ร้อย.ร.711 ร่วมกับ นายศมณ รัตนชัยทิพยกุล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส.ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและทำถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเข้าออกโดยปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย