Reporter&Thai Army

พิธีเปิดโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ ( ป.๔ พัน.๔ )

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ ( ป.๔ พัน.๔ ) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวเป็นประธาน ซึ่งกำหนดให้ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๒ รวม ๗ วัน โดยกำหนดให้มีการกวดขันวินัยการจราจร, การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์, กำชับเรื่องวินัยการจราจรสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน, การตรวจระดับแอลกอฮอลสำหรับผู้ขับขี่, ตลอดจนการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายข้อบังคับต่างๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๖๒ ณ จุดบริการประชาชนหน้า รพ.หนองบัว อ.หนองบัว จว.นครสวรรค์