ข่าวพระราชสำนัก

ร.10 เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาหน้าหีบศพเจ้าอาวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ร.10 เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาหน้าหีบศพเจ้าอาวาส

 

 

 

เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 19 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เวทมาหะ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ ซึ่งมรณภาพ จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกยิงใส่พระภิกษุสงฆ์วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

https://youtu.be/Xc5ycmhZ4ms