Reporter&Thai Army

พ.อ.วรเทพ บุญญะ เสธ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 นำกำลังพลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชและชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และกว๊านพะเยา”

เมื่อ 20 ม.ค.62 เวลา 0930 พ.อ.วรเทพ บุญญะ เสธ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 นำกำลังพลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชและชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และกว๊านพะเยา” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย. เป็นประธานฯ ณ หาดอิงกว๊าน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จว.พ.ย. เพื่อเป็นการสร้างรัก ความสามัคคีและสร้างความสะอาดสวยงาม รอบกว๊านพะเยา เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้ร่วมกิจกรรม ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.พ.ย. เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน