ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์นำร่องโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

กาฬสินธุ์นำร่องโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงสาธารณสุข ชูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีถาน และโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำร่องโครงการพาหมอไปหาประชาชน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 20 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนสีถานดำรงวิทย์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสุขุมพงศ์โง่นคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสุนีย์ สว่างศรี รอง ผอ.กองตรวจราชการฯ นายประเสริฐ เก็มประโคน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย นายชุมพล ศิริภักดิ์ นายก ทต.ดงลิง พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกมลาไสย และ รพ.สต.บ้านสีถาน อสม. จิตอาสา ประชาชน ร่วมโคงการเป็นจำนวนมาก
นายสุขุมพงศ์โง่นคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพที่สำคัญของประชาชน โดยจัดกิจกรรมตาม Minimum Service Package จึงได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนขึ้นในครั้งนี้
นายสุขุมพงศ์กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว กำหนดจัดบริการให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน 8 คลินิก

ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี, คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม, คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ, คลินิกทันตกรรม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยแบ่งจุดให้บริการออกเป็น 3 จุด ที่โรงเรียนสีถานดำรงวิทย์, รพ.สต.บ้านสีถาน และโรงพยาบาลกมลาไสย โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม/การผ่าตัด แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็ง และด้านจักษุ จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกมลาไสย รวมทั้งจากศูนย์วิชาการต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนดังกล่าว เป็น 1 ใน 13 โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน จึงได้จัดนำร่องจัดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้การนำของนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการป้องกัน และยับยั้งโรคประจำถิ่นและป้องกันโรคระบาดต่างๆอย่างได้ผล ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้า