ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. … รับหนังสือจากนายมงคล ด้วงเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และคณะ เพื่อขอคัดค้านและขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ….

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน