Reporter&Thai Army

ผบ.มทบ.33 ร่วมหลายภาคส่วน แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชน

ผบ.มทบ.33 ร่วมหลายภาคส่วน แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชน

เมื่อ 20 ก.พ.67 เวลา 0830 น. พล.ต.ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.มทบ.33 ร่วมกับ ผวจ.เชียงใหม่ , ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมแจกพืชผลทางการเกษตรจาก อ.อมก๋อย เนื่องด้วย พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวง และ นายพะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร (พ่อหนานหล้า) ร่วมกับคณะศรัทธา ช่วยซื้อพืชผลผลิตทางการเกษตร (กะหล่ำ,ซูกีนี,มะเขือเทศ)ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จำนวน 70,000 กก. จากชาวบ้านที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเชื้อเพลิง ลดการเผา และไม่ให้ไฟลามป่า เพื่อช่วยลดฝุ่นควัน ในพื้นที่ จว.ช.ม.

โดยใน 19 ก.พ. 67 หน่วย มทบ.33 ได้ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลจิตอาสาของหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม.( พัน.มทบ.33 , พล.ร.7, ร.7,ร.7พัน.1 ป.4 พัน.7 , พัน.พัฒนา 3 และเทศบาลนครเชียงใหม่) ในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร จำนวน 11 คัน มายังบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีกำลังพลจิตอาสาจาก พัน.มทบ.33, ตร., ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ และ อ.อมก๋อย ร่วมกันบรรจุผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน