Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ร่วมถ่ายทำสารคดีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ร่วมถ่ายทำสารคดีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น. และ แม่น้ำสะแกกรัง บริเวณปากคลองวัดขุมทรัพย์ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมทั้งเพื่อเป็นการสำรวจหาจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมของสถานที่ดังกล่าว โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผวจ.อ.น. เป็นผู้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการถ่ายทำสารคดีฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย