Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวปราบยาเสพติด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ส่วนปราบปรามและขยายผล ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ นบ.ยส.35

ส่วนปราบปรามและขยายผล ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ นบ.ยส.35

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ประจำฯ ช่วยราชการ ภ.5 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนชายแดนภาคเหนือ พ.ศ. 2567 ส่วนปราบปรามและขยายผล ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใน ส่วนปราบปรามและขยายผล นบ.ยส.35 ประกอบด้วย สำนักงาน ปปส. ภาค 5, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, กองบัญชาการตำรวจปรามปรามยาเสพติด, กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 และ กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทั้งหมด 92 นาย เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในห้วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสกัดกั้น การสืบสวน การขยายผลจับกุม และยึดทรัพย์สิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยตำรวจภูธรภาค 5 มีผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หลังรัฐบาลประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมรวมเป็น 5 จังหวัด 16 อำเภอ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และตาก) มีดังนี้ สามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้กว่า 68 คดี และตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า 82 ล้านเม็ด ไอซ์ 807 กิโลกรัม เฮโรอีน 253 กิโลกรัม ฝิ่น 189 กิโลกรัม และเคตามีน อีกกว่า 30 กิโลกรัม

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส.ภ.5 และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร, ตร.ภ.5 และฝ่ายปกครอง จะได้
บูรณาการกำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดยังพื้นที่ตอนในของประเทศ และบังคับใช้กฎหมาย
ในการยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดกับกลุ่มขบวนการนักค้ายาเสพติดอย่างจริงจังต่อไป.