Uncategorized

.จัดทำหมันลิง ควบคุมการขยายพันธุ์ เพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ถูกลิงเข้าไปรบกวน

..จัดทำหมันลิง ควบคุมการขยายพันธุ์ เพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ถูกลิงเข้าไปรบกวน
.จากกรณีที่ลิงบนเขาเชิงเทียน ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ขาดแคลนอาหาร หลังจากนั้นได้บุกเข้าวัดทำลายข้าวของ รวมทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ทางเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงได้อนุมัติงบประมาณในการคุมกำเนิดประชากรลิงไม่มีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีการนำอาหารทิ้งไว้ในกรง ซึ่งลิงมีความหิวโซมากและเข้ามากินสามารถจับได้จำนวนมาก ในช่วงสัปดาห์จะทำหมันลิงตัวผู้ประมาณ 100 ตัว จากการที่คาดว่ามีลิงบนเขาเชิงเทียนประมาณ 1,000 ตัว
ด้านนายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิกล่าวว่า จำนวนประชากรลิงบนเขาเชิงเทียนช่วงแรกมีประมาณ 100 กว่าตัว ปัจจุบันได้มีการเพิ่มจำนวนประชากรกว่า 1,000 ตัว และได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงได้มีนโยบายในการคุมกำเนิดลิง ช่วงแรกได้ทำหมันลิงตัวผู้ก่อน 100 ตัวคาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ ที่จะทำให้การขยายพันธุ์ของลิงลดลง
สัตวแพทย์ ณฐนน ปานเพ็ชร กล่าวว่า ช่วงแรกเน้นในเรื่องลิงตัวผู้ 100 ตัวที่จะทำหมัน หลังจากทำหมันแล้วจะมีการทำสัญญลักษณ์ เนื่องจากมีหลายกลุ่ม จะได้คืนถิ่นได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพลิง และให้ยาบำรุงอีกด้วย

///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี