Uncategorized

Mrs.Universe”ให้ความรู้และร่วมสนับสนุนค่าอาหาร”การอบรมเยาวชนธรรมะ “พร้อมกับกราบนมัสการขอพร”พบโชคธรรมเจดีย์”

Mrs.Universe”ให้ความรู้และร่วมสนับสนุนค่าอาหาร”การอบรมเยาวชนธรรมะ “พร้อมกับกราบนมัสการขอพร”พบโชคธรรมเจดีย์”

วันนี้(20 สิงหาคม 2561) ณ วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย นายสมชัย แสงทอง ประธานเครือข่ายสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย นายศรีนวล นวลหงส์ รองประธานเครือข่ายฯ นายประสิทธิ์ เหลาโชติ นายวีระ ชมภูวิเศษ นางสาวอารี คำดี และ นางขันคำ จันทร์แดง คณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International นำพาให้ความรู้และร่วมสนับสนุนค่าอาหาร”การอบรมเยาวชนธรรมะ”พร้อมกับกราบนมัสการขอพร”พบโชคธรรมเจดีย์”

วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์ เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวัติการสร้าง แน่ชัด แต่มาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครั้ง

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว. รายงาน