ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวหมู่บ้านผลิตชาโฮมสเตย์ชายแดนอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
20-9-61-ท่องเที่ยวหมู่บ้านผลิตชาโฮมสเตย์ชายแดนอำเภอแม่อาย


20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดอยลาง ตำบลมัลลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชมการแสดงชนเผ่า ไทยดำ ไทยใหญ่ ไทยอินเดีย และการแสดงสิงโต และนางนกจินตรา มีการสาธิตเปิดแสดงสิ้นค้า OTOP ซึ่งภายในประเทศได้รับเลือก 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดอยลาง ตำบลมัลลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นี้ได้รับเลือกในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งหมู่บ้านใน3 หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสิ้นค้าทางการเกษตร และและขนบธรรมเนียมประเพณีอาจจะแปลกแต่ก็สามารถที่จะเข้ากันกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจการส่งสิ้นค้าเกษตรที่ทำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านและตำบล อำเภอไชยปราการได้ไม่น้อยในปีหนึ่งๆ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ได้ คือต้นชาอัสสัม หรือชาวบ้านจะเรียกว่าชาเมี้ยง เป็นต้นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมานานกว่า100 ปี และถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชาที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้ ที่ต่างประเทศมาขอรับซื้อยอดชาเหมย หรือยอดชาที่ผลิยอดในช่วงเดือนมีนาคม ไม่เกิน5 เมษายน ที่ทางผู้ปลูกจะต้องเก็บเพื่อนำมาผลิตชาผู่เอ๋อ ที่มีคนนิยมดื่มกันมาก และยังเป็นชาคุณภาพที่ผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ หลายประเทศในแถบเอเชีย มีการสาธิตการผลิตชาหมักหรือชาเมี้ยงที่คนล้านนานิคมนำมาอมแก้ง่วง และแก้ท้องผูก และมีการสาธิตการคั่วชาเพื่อผลิตชาผู่เอ๋อ ที่มีราคาแพง และหาทานยาก ซึ่งยิ่งเก็บนานเท่าไดก็จะมีราคาแพงมากขึ้นตามปี ทางผู้ผลิตชามักจะนิยมเรียกชาประเภทนี้ว่าชามีชีวิต หรือชาไม่ตาย ก็จะมีจำหน่ายในหมู่บ้านแล้วแต่ส่วนมากจะส่งไปขายที่ประเทศจีนแถบ สิบสองปันนา แต่ในหมู่บ้านก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวชมสวนชาและชิมชาหลายชนิดที่เป็นต้นพันธ์ชาอัสสัม และยังมีพิธีการสาธิตการตีมีดแบบโบราณที่ตีมีดออกมาได้สวยงามและคงความแข็งแกร่งและรักษาแบบพิธีโบราณสมัยการรบที่ใช้มีดดาบ ยังสามารถที่จะเข้าไปชมและหาซื้อมีดได้ในหมู่บ้าน และเส้นทางนี้จะผ่านไปยังจุดชมวิวและจุดกางเต้นดอยลางของอุทยานแห่งชาติผ้าห่มปกได้ แต่ในหมู่บ้านก็มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งซึ่งบริการที่พักและอาหารพื้นบ้านได้ คณะละไม่เกิน 30 คน

ซึ่งกำลังขยายบ้านรองรับนักท่องเที่ยวอีก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบวิวทิวทัศน์ธรรมชาติและสงบมาเที่ยวได้เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 952 -1,200 เมตร และอากาศเย็นตลอดปีห่างจากแนวชายแดนพม่าประมาณ 3-10 กิโลเมตรมีทหารพราน และตำรวจจตระเวนชายแดน 334คอยดูแลความสงบเรียบร้อย 24 ชั่วโมง สามารถขึ้นเที่ยวพระธาตุเจดีย์ดอยเวียงลาง ที่เก่าแก่ และฐานปืนใหญ่สมัยสงครามขุนส่ากับทหารว้าแดง ที่เคยรบกันเพื่อแย่งฝิ่นใน 30 กว่าปีที่ผ่านมา จนทางทหารไทยได้ทำการผลักดันออกนอกเขตประเทศไทยจนหมดทุกเผ่าที่มีปัญหา สามารถเข้ามาทำการท่องเที่ยวได้ตลอดปี อากาศจะมี3 ฤดู เช้าเย็นกลางคืนจะหนาวเย็นใส่เสื้อกันหนาวตลอดปี ส่วนกลางวันก็จะสบายๆอุณหภูมิไม่เกิน25 องศาซี


คิวภาพ-การแสดงของชนเผ่า-นายอำเภอชมสินค้าโอทอบ-ถ่ายรูปวิวดอยกับนักท่องเที่ยว-ชมการสาธิตการทำชาหมัก-ชมการสาธิตการทำการคั่วชาสดทำชาผู้เอ๋อ- ชมฐานปืนใหญ่ขุนส่า-ชมพระธาตุเก่าแก่ดอยเวียงลาง-ชมการสาธิตตีมีดแบบโบราณ

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว