ข่าวเชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งมอบคืน โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ขุดรากถอนโคน ทำบ้านเมืองน่าอยู่” ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งมอบคืน โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ขุดรากถอนโคน ทำบ้านเมืองน่าอยู่” ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนพร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมศิริ ผู้ว่าราชการจ. เชียงใหม่ และตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7 จังหวัด, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 8 จังหวัดภาคเหนือ, พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผบช.ภ.5, ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 5 ผอ. 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ผบก.ภ.จว. 8 จังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดฯ, สรรพากรจังหวัด 8 จังหวัดได้แก่ เชียงราย,เชียงใหม่,ลำปาง,ลำพูน,พะเยา,แพร่,น่านและแม่ฮ่องสอนโดย มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

 

 

ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการ สั่งการ จากพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบตร. ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมหลักฐานเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มนายทุนที่มีการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยข้อมูลจากการสืบสวนนั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขุดราก ถอนโคน ทำบ้านเมืองน่าอยู่”
ซึ่งได้ปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 โดยสามารถยึดเอกสารการกู้ยืมโฉนดที่ดินรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจ ภูธรภาค 5 (ศปฉช.ภ.5) ขึ้น เพื่อให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนคืนที่ดินทำกินและคืนที่พักอาศัยให้กับประชาชนซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบอีกทั้งยังเป็นการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมจากผลการดำเนินการของศูนย์สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยคืนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนจำนวน 346 ราย สามารถคืนโฉนด ที่ดินจำนวน 327 ฉบับรวมเนื้อที่ 431 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา รถยนต์จำนวน 11 คันรถจักรยานยนต์ 19 คัน และทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่าโดยประมาณ 454,915,275 บา

 

ท.

 

 

 

 

 

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว/
นิมิตร โปธา ภาพ..