Uncategorized

พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หก.กกร.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หก.กกร.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ ณ ร.ร.บ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน นำส่วนราชการพบปะเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้าราชการที่สำคัญ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการตามข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบรโภค ในการนี้ มทบ.๒๗ ได้จัด ชุด ชป.กร.มทบ.๒๗/ขุนภักดี ๒๗ จัดกิจกรรมโครงการ”ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล/คสช. ภารกิจ ทบ., มทบ.และการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทบ.โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน