Uncategorized

ที่ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “ชีวิตเปี่ยมสุข” กิจกรรมการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรชื่อดัง ในเดือนกันยายน ได้นิมนต์ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ลูกโซ่ชีวิต ลิขิตชะตา”

เมื่อวันที่ 20 กันายน ที่ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “ชีวิตเปี่ยมสุข” กิจกรรมการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรชื่อดัง ในเดือนกันยายน ได้นิมนต์ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ลูกโซ่ชีวิต ลิขิตชะตา”

 

โดยการบรรยายธรรมเทศนาแสดงตัวอย่างของลูกโซ่ชีวิต
เช่น เพราะโง่จึงยึด เพราะยึด จึงอยาก เพราะอยาก จึงทุกข์ เมื่อเลิกโง่ ก็เลิกยึด เมื่อเลิกยึด ก็เลิกอยาก เมื่อเลิกอยาก ก็สิ้นทุกข์ ตามแนวทางอริยสัจ 4 : ทุกข์ เหตุทำให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรีอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม ชีวิตเปี่ยมสุขในเดือนถัดไป พบกับพระวิทยากร
หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน วัดปิปผลิวนาราม จังหวัดระยอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง ฟรี! โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127,130
ภาพ ข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา