Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ร้อย.รส.ที่ 2 ( ร.7 พัน.2) จัดกำลุงพล ร่วมกับ นางรัตนา กรรมสิทธิ์ ปลัดฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อ.บ้านโฮ่ง และ พ.ต.ท.สมภพ อินใจคำ สวป.สภ.บ้านโฮ่ง เข้าร่วมตกลงเจรจาเรื่องที่ดิน ณ ศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อ 20 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดยร้อย.รส.ที่ 2 ( ร.7 พัน.2) จัดกำลุงพล ร่วมกับ นางรัตนา กรรมสิทธิ์ ปลัดฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อ.บ้านโฮ่ง และ พ.ต.ท.สมภพ อินใจคำ สวป.สภ.บ้านโฮ่ง เข้าร่วมตกลงเจรจาเรื่องที่ดิน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. สืบเนื่องจาก นางกรวรรณ เจริญคุปต์ (ผู้ร้อง) อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93 ม.7 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ได้มาขอให้ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ช่วยในเรื่องการขอโฉนดที่ดินคืน จากการที่ นายเภา ปัญญาคำ (ผู้ถูกร้อง) ได้นำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปค้ำประกันซื้อรถยนต์กับไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง ให้กับ นางชญาภา ชีวะเสรีชล แต่นางชญาภาฯ ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องและนำมาซึ่งการสืบทรัพย์ของผู้ค้ำประกัน (ทรัพย์ของนายเภาฯ) เพื่อขายทอดตลาด แต่ในข้อเท็จจริง โฉนดที่ดินที่ถูกยึดทรัพย์นั้น เป็นของนายอรุณ ปัญญาคำ (บิดาของผู้ร้อง) โดยได้ทำกินในที่ดินดังกล่าว ซึ่งที่ดินเป็นมรดกที่นายอรุณฯ (บิดาของผู้ร้อง) มีสิทธิ์ครอบครอง ดังนั้นจึงได้มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อคืนโฉนดที่ดินให้กับนายอรุณฯ (บิดาของผู้ร้อง) โดยมีผลการเจรจา โดยในการนัดของกรมบังคับคดี ในวันที่ 16 ต.ค.61 นั้น นายเภา ปัญญาคำ(ผู้ถูกร้อง) และนางกรวรรณ เจริญคุปต์ (ผู้ร้อง) จะเดินทางไปคัดค้านการขายที่ดินทอดตลาดที่ สนง.บังคับคดี จว.ล.พ. และจะมีการนัดตกลงเจราระหว่าง นายเภา ปัญญาคำ(ผู้ถูกร้อง) และนางกรวรรณ เจริญคุปต์ (ผู้ร้อง) หลังจากนางชญาภา ชีวะเสรีชล (ผู้ซื้อรถยนต์จากไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง) กลับมาจากการทำงานต่างประเทศ ประมาณปลายเดือน ต.ค.61 สำหรับวันเวลาและสถานที่จะกำหนดในภายหลัง มีผู้เข้าร่วมตกลงเจรจาฯ จำนวน 7 คน