Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสำโรง, จนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.บ้านไร่ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อ ๐๖๑๖๐๐ พ.ย. ๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสำโรง, จนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.บ้านไร่ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ บ้านไร่ ม.๕ ต.บ้านไร่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ม.๕ ต.บ้านไร่ เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย