Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัด กพ.ชป.ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ และ จนท.ฝ่ายปกครอง ประชุมประจำเดือนร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.สองแคว ม.๔

เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐-๑๒๐๐​พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัด กพ.ชป.ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ และ จนท.ฝ่ายปกครอง ประชุมประจำเดือนร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.สองแคว ม.๔ ​ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จว.น.น.เพื่อออกประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบา พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎร ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ.สองแคว โดยมี นาย​ นิรันดร์ ปุกคาม ผู้ใหญ่บ้านสองแคว เป็นประธานในการประชุม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีราษฎรมีเรื่องร้องทุกข์แต่ อย่างใด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๐ คน เหตุการณ์ปกติ