Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.แม่สรวย) ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย ฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.แม่สรวย) ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย ฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร บ.หนองผำ ม.๙, บ.โป่งป่าแขม ม.๑๖ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จำนวน ๓๕๐ ชุด ณ หอประชุม บ.โป่งป่าแขม ม.๑๖ ต.แม่สรวย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย