Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ให้ทหารชายแดนแม่อาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
201262_องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ให้ทหารชายแดนแม่อาย

20 ธันวาคม 2562 เวลา 0830 น
ด้วยความห่วงใยต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่ชายแดนด้วยความลำบาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังรักษาชายแดน ดอยกิ่วฮูง ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 250 ชุด

พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี กับทหารม้ากองบังคับการควบคุมที่ 2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน โดย พลตรีถนัดพล โกสัยเสวี รองแม่ทัพภาค3 ได้กล่าวบรรยายในการปฏิบัติงานบนพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นฐานส่วนปฏิบัติการที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงเวลานี้อากาศบนดอยจะมีอุณหภูมิอยุ่ที่ 7-14 องศาซี

และเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ และเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแนวชายแดนนี้จะต้องทำการสกัดกั้นและผลักดันให้ออกจากพื้นที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนคนไทย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้หน่วยงานจัดการวางแผนการปฏิบัติงานทำงานล่วงหน้าเสมอเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย

และทำประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ขอให้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นได้ ให้เคารพต่อพระรัตนตรัย ต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ ทำในสิ่งที่ดีดีสิ่งศักดิ์สิทธิจะดูแลคุ้มครองพวกเรา ทางทหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้มารับสิ่งของพระราชทานได้แสดงความปลาบปลื้มยินดีอย่างสุงสุด และจะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างดีที่สุด