วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานเทศบาลเมืองโอชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ เข้าพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเมืองโอชิโนะ

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองโอชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ เข้าพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเมืองโอชิโนะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเยี่ยมชมบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหมู่บ้าน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: