ทุ่งปอเทื่องบานสพรั่งสวยงามที่แม่สาย

ทุ่งปอเทื่องบานสพรั่งสวยงามที่แม่สาย
วันนี้ 2 ธ.ค.61 ผู้สื่อรายงานว่า ก่อนถึงตัว อำเภอแม่สายที่ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการปฏิบัติการ ทางการเกษตรที่ดี ก่อนถึงแม่สายประมาน 4 กม.และก่อนถึงศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชเพ็ญศิริ(จันกะผัก) 300 เมตร
จะมีแหล่งท่องเทียวให้แวะเก็บภาพชมบรรยกาศมองเห็นเทือกเขาดอยนางนอน-เทือกเขา ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และดอยผาหมี อย่างชัดเจน ชึ่งจุดท่องเที่ยวแหล่งนี้อยู่ติดถนนพหลโยธินด้านซ้ายมือ จะมีทุ่งดอกปอเทื่องสีเหลืองสดใสให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมบรรยากาศที่สวยงาม เมื่อครั้งมาเยื่อนแม่สาย ชึ่งดอกปอเทื่องนี้เป็นพืชในตระกูลถั่ว นิยมปลูกมากไว้ทำปุ๋ยพืชสดและเป็นอาหารสัตว์ จะพิดอกในฤดูหนาวสวยงามตระการตา ทำให้นักท่องเที่ยวทีแวะชมอย่างประทับใจ
มอเตอร์ไซค์ฮ้างทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน ////////