พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยร่วมกับ หน่วยทหาร กกล.รส.จว.ส.ท.พื้นที่ อ.กงไกรลาศ ติดตามและอำนวยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 2 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยร่วมกับ หน่วยทหาร กกล.รส.จว.ส.ท.พื้นที่ อ.กงไกรลาศ ติดตามและอำนวยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้รับแจ้งเรื่องไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคนานกว่า 20 ชม.เนื่องจากท่อน้ำประปาหมู่บ้าน แตกชำรุดจากการซ่อมแซมถนนเส้นบ้านใหม่โพธิ์ทอง -บ้านจิกเอน ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท. จึงได้ประสานให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ผลการปฏิบัติสามารถแก้ไขให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ภายใน 09.00 น.