ทหารพราน 31″ ไม่กลัวน้ำ” ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2 ตำบล ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ทหารพราน 31″ ไม่กลัวน้ำ” ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2 ตำบล ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ทหารพราน 31″ ไม่กลัวน้ำ” ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2 ตำบล ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. พันเอกสุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 หมวดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 , ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณบ้านล้า, บ้านงุ้น ตำบลเวียง และบ้านดอนลาว ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่ลาวล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมกันนี้ ทหารจิตอาสาร่วมกับประชาชนช่วยกันกรอกกระสอบทรายวางเป็นแนวกั้นน้ำและแจกจ่ายตามบ้านเรือนที่เสี่ยงต่อน้ำเข้าท่วมขัง

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และด้วยที่ฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มเติมอีก จึงทำให้ระดับน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยหน่วยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสารภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำลาวพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดต่อไป

%d bloggers like this: