ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างรัฐสภาอินโดนีเซียและรัฐสภาไทย โดยมี นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: