วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.5 ชี้แจง กรณีผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเปาขับไล่ ผอ.และครู ด้วยผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.5 ชี้แจง กรณีผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเปาขับไล่ ผอ.และครู ด้วยผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการ แต่ขอวิงวอนสังคมโปรดเข้าใจ คุณครูแต่ละคนที่ไปสอนในพื้นที่ก็ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าถนนหนทางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางไปสอนต้องใช้เวลาครึ่งวัน บางโรงเรียนต้องนอนค้างคืนกลางป่า

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ขอชี้แจงกับผ่านสื่อมวลชนว่า กรณีได้ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านยางเปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 24 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รวมทั้งขับล่า นายจรัส สุพรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านยางเปา และ นางบุญญานุช ใจจิตตา เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562ให้ออกจากพื้นที่ โดยให้เหตุต่าง ๆ ตามที่ปรากฎในสื่อมวลชนและโลกโซเชียลที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งในฐานะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.5 และรับผิดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยเบื้องต้นนั้นได้สั่งย้ายครูทั้งสองคนออกจากพื้นที่แล้ว เพื่อเป็นข้อสบายทั้งฝ่ายผู้ปกครองและคุณครูทั้งสองคนอีกด้วย จากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณครูที่ถูกกล่าวอีกด้วย เพื่อให้โอกาสมาชี้แจงกบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงไร หากมีความผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียนราชการ กระทรวงศึกษาธิการที่ได้เป็นธรรมเนียมและยึดถือปฏิบัติกัน ว่าด้วยกฎข้อระเบียนต่าง ๆ ซึ่งจะอำนวยความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย อย่างตรงไปตรงมา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากฝากไปยังผู้ปกครองในพื้นที่ทุกโรงเรียน ที่ยังไม่เกิดเหตุกรณีเช่นนี้ หากผู้ปกครองสงสัยหรือไม่สบายใจในการสอนของคุณครูแต่โรงเรียนก็ตาม จึงอยากจะให้ใช้ความนุ่มนวลดีกว่า เช่นการมา คุยกันด้วยเหตุด้วยผล หรืออยากจะมาประสานยังสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต.5 ก็ได้ โดยทางเรายินดีให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษา และช่วยกันหาทางออกในทางที่ดีที่สุดได้ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนผู้ปกครองคุณครูแต่ละแห่งอยู่ด้วยกันแบบฉันพี่น้องมีความสามัคคีปรองดองกัน เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คุณครูทุกคนที่ไปสอนในพื้นที่ โดยคุณครูแต่ละคนที่ไปสอนในพื้นที่ก็ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละเนื่องจากต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าถนนหนทางซึ่งแต่ละโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางไปสอนต้องใช้เวลาครึ่งวัน บางโรงเรียนต้องนอนค้างคืนกลางป่า ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยก่อนที่จะได้มีเป็นผู้บริหาร ณ จุดนี้ก็เคยเป็นผู้สอนมาก่อน ฉะนั้นวิงวอนและอยากจะให้สังคม ประชาชน ผู้ปกครอง โปรดเห็นใจคุณครูที่ในสอนในพื้นที่อำเภออมก๋อยด้วย

%d bloggers like this: