วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร​ “สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธรนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน”

ยโสธร​ “สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธรนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน”

11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม​ จังหวัดยโสธร​ นางจิตติมา​ กันทอง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร​ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และรักษาการยุติธรรมจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร​ ประจำปีงบประมาณ 2563

มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเช่นนายภักพงษ์​ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี​ จังหวัดยโสธรนายชัยยุทธ​ เกษรจันทร์​ นักทัณฑ์วิทยาชำนาญการ​ เรือนจำจังหวัดยโสธร​ นางสาวสุนันทา สุขแก้ว​ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรได้ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้ง​10​ ศูนย์ของอำเภอกุดชมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน​ 120 คน

และวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีความพร้อมความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้​ เพื่อยกระดับศักยภาพ การบริหารชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรับทราบข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากศูนย์ยุติธรรมเพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน​และคัดเลือกศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบระดับอำเภอและจังหวัด​ต่อไป

พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ รายงาน​

%d bloggers like this: