วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มอบป้ายบ้าน ” โครงการ ร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสาน”

22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. บ้านกำแมดหมู่ 2 คุ้ม โนนพันชาติ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มอบป้ายบ้าน ”
โครงการ ร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสาน”

เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในการลงพื้นที่ในครั้งที่อำเภอกุดชุมมีนายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุมให้การต้อนรับโครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรโดยนางวาสนา ทองจันทร์ และจังหวัดยโสธร บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตรีฟรี จำกัด บริษัทดับบลิวเอชเอ ครอปอเรชั่นจำกัดร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)เป็นผู้สนับสนุนทำให้เกิดโครงการนี้และในวันนี้มีการมอบป้ายบ้านทั้งหมด 6หลังคือที่อำเภอเมือง 2หลังอำเภอคำเขื่อนแก้ว3 หลังและอำเภอกุดชุม 1หลังเจ้าของบ้านคือนายอาทิตย์ พันพูล เลขที่228 หมู่2 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างสังคม

////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: