วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบเจลล้างมือ จำนวน 3,600 ขวด

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรองประธานวุฒิสภา ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

รับมอบเจลล้างมือ จำนวน 3,600 ขวด จากบริษัท ลอรี่ คอสเมป (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย Mr.Li Dexing เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำไปสนับสนุนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการนี้รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้มีดำริให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: