ลอยแพ พนักงานลูกจ้าง โรงงานอาหารแปรรูปผลไม้ในสาขาบ้านค่าย จ.ระยองกว่า 300คน หลังจากถูกบริษัทเลิกจ้างโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าตกงาน เพียบ

ลอยแพ พนักงานลูกจ้าง โรงงานอาหารแปรรูปผลไม้ในสาขาบ้านค่าย จ.ระยองกว่า 300คน หลังจากถูกบริษัทเลิกจ้างโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าตกงาน เพียบ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีพนักงานของ โรงงาน แปรรูปผลไม้ใน สาขาบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้ได้มีพนักงานกว่า 300คนได้ถูกเชิญตัวเข้ารับฟังการแถลงการณ์ ที่ห้องประชุมโกล์เด้นซิตี้ จังหวัดระยอง จากผู้บริหารของโรงงาน กล่าวว่า ทางโรงงาน ได้ทำการเตรียมย้ายการฐานการผลิต จากโรงานระยองไปรวมกับโรงงานที่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน โดยพนักงานทุกคนในจังหวัดระยองได้รับข้อเสนอในการโอนย้ายไปทำงานที่หัวหินโดยจะได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกับค่าแรงในปัจจุบันพร้อมทั้งในการสนับสนุนเพื่อให้การโอนย้ายไปอย่างราบรื่นโดยทางบริษัทตัดสินใจรวมศูนย์การผลิตทั้งหมดไปที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 3563

เป็นตันไป
่ โดย ในวันที่ทางบริษัทได้เชิญพนักงานซึ่งเป็นรายเดือนและพนักงานรายวันตามฤดูกาลของโรงงานเข้ามารับเงินค่าตอบแทนจากโรงงานที่จะปิดตัวลงกว่า 300คน ซึ่งนายจ้างกับลูกจ้างโดยได้ข้อมูลสรุปว่าบริษัทจะเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดภายใน1สิงหาคม 3563โดยทางบริษัทนั้นได้มอบเงิน20000 กว่าบาทให้กับพนักงานที่จำนวนเท่ากันแทบทั้งหมดจึงเกิดการไม่พอใจสำหรับอีกหลายคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาหลายปีและนี่ก็เป็นเงินค่าช่วยเหลือซึ่งดูจากตารางการบันทึกในการรับเงินแล้วนั้นเป็นเงินช่วยเหลือไม่ได้เป็นเงินชดเชยการเลิกจ้าง
จากการสอบถาม นายวินิจ ทศพล ภูมิลำเนาอยู่ที่นครพนม ซึ่งเป็นพนักงานตามฤดูการณ์กล่าวว่า วันนี่ทางโรงงานได้นัดมารับเงินซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งโดยเป็นเงินค่าชวยเหลือแต่ก็ต้องเซนชื่อรับเงินตามขั้นตอน ของบริษัท..

%d bloggers like this: