พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตราด/พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 ก.ค. 63 โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นำข้าราชการจิตอาสา ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และพสกนิการชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

จากนั้นนายอําเภอคลองใหญ่ได้กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวทรงพระเจริญ พร้อมกัน 3 ครั้ง

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

%d bloggers like this: