วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล ป่วย ยากไร้ เราได้ข่าวเราไปถึง ทหารชุดช่างจิตอาสา กองพันทหารม้าที่ 28 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล ป่วย ยากไร้ เราได้ข่าวเราไปถึง ทหารชุดช่างจิตอาสา กองพันทหารม้าที่ 28 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก

ทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการกับ ส่วนราชการ, ผู้นำหมู่บ้าน, ประชาชนจิตอาสา และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการร่วมกันเริ่มดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ ให้แก่ นายอุดร จำปาศักดิ์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยระหงส์ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่หน่วยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางสื่อโซเซียลมิเดีย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก อาศัยอยู่กับ นางสาว วนิดา จำปาศักดิ์ อายุ 20 ปี (บุตรสาว) ที่จำเป็นจะต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลบิดา โดยมีรายได้เพียงจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของบิดา จำนวน 600 บาท/เดือน

ทั้งนี้ หน่วยได้บูรณาการด้านงบประมาณและแรงงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

#เราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน#
14:39 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: