สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดนำร่อง พบมท.2และสสส.ลงนามจัดการความปลอดภัยทางถนนเน้นลดบาดเจ็บล้มตายของจยย.

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดนำร่อง พบมท.2และสสส.ลงนามจัดการความปลอดภัยทางถนนเน้นลดบาดเจ็บล้มตายของจยย.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พย. 63 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายและลงนามข้อตกลง การเตรียมความพร้อมการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ระหว่างสสส.กับผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ ชั้น2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามข้อตกลงและรับมอบนโยบาย จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ท้องถิ่นจังหวัดฯ,ขนส่งจังหวัดฯนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัดสู่อำเภอ และตำบลสามารถลดเจ็บ ลดตาย จากอุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดเป็นรูปธรรม และยั่งยืน.

%d bloggers like this: