คณะพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงา

คณะพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงา

คณะพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงา

วันนี้ (27พ.ย.63) พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ฝ่ายธรรมยุต) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมถวายการต้อนรับพระอาจารย์จรัน อนงฺคโน เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า 659 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563-2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และเพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติขัดเกลาตนเองเป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์และนักปฏิบัติเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
ซึ่งคณะสงฆ์ได้เริ่มต้นจาริกธุดงค์จากพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ บนยอดเขานาค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ข้ามสะพานสารสินเข้าสู่จังหวัดพังงา ปักกลดพักค้าง ปฏิบัติศาสนกิจ บรรยายธรรม ณ วัดนิคมสโมสร(บางคลี) อ.ตะกั่วทุ่ง และออกจาริกธุดงค์ต่อไปโดยใช้เส้นทางหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่ อ.ตะกั่วป่า และ อ.คุระบุรี ไปยังจังหวัดระนองต่อไป โดยมีจุดหมายที่วัดพระปฐมเจดีย์ พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ตลอดเส้นทางการธุดงค์นั้นได้มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดพังงาร่วมอนุโมทนาพร้อมกับนำข้าวสารอาหารแห้งตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติธรรมนำมาถวายด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นและศรัทธา

%d bloggers like this: