ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เชียงใหม่ และ โครงการ ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ “

ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เชียงใหม่ และ โครงการ ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ “

ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เชียงใหม่ และ โครงการ ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ ”

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรกัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน/ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบคลองแม่ข่า และการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนก่อนการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้า กิจกรรม/แผนงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าฯ และงานตามนโยบาย ณ ห้องรับรองกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายทหาร, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่, โครงการชลประทานเชียงใหม่, ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จำนวน 3 จุดดังนี้ 1.บริเวณสะพานอัษฏาธร ถึง สะพานวิชยานนท์, 2.บริเวณสะพานชุมชนฟ้าใหม่ และ 3.บริเวณสวนสัตตะมังคละศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตามที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้รับการประสานจาก กองกำลังจิตอาสาพระราชทานในการรับคณะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน/ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า และการเตรียมการในการเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สโมสรกาวิละ มทบ.33 ภาคกิจประชุมติดตามงานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ของ 17 จว.ภาคเหนือ

ด้าน พันเอก กฤษณพงค์ พรมการัตน์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33/ รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุม ติดตามการดำเนินงาน ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ” ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ และร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการติดตามและการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ ” ณ สโมสรค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 กองบัญการกองทัพไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน, ฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, จิตอาสา 904 จังหวัดเชียงใหม่, จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการทัณฑสถานในเขต 5 และเขต 6 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ผ่านศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

%d bloggers like this: