วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จี้นายกรัฐมนตรีเอาผิดม็อบจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

“อานนท์ แสนน่าน” ล่องใต้นำหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช จี้นายกรัฐมนตรีเอาผิดม็อบจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาขุนพนม (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังจำนวนมาก

ต่อจากนั้น นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย นายทวี ประหยัด อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ นายศักดา ยวนแหล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ นางจุฑารัตน์ องอาจ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ 14 จังหวัด ร่วมกันอ่านแถลงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และยื่นหนังสือต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

นายอานนท์ กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดง เสื้อเหลือง หรือเสื้อหลากสี ทุกคนมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกตนรับไม่ได้กับพฤติกรรมของกลุ่ม 3 นิ้ว ที่จาบจ้วงและหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เราคือคนไทยผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้เราได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็น “หมู่บ้านแสดงรักษาพระองค์” เดินทางมาทำกิจกรรม “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจะเดินทางไปที่ภาคตะวันตก และ ตะวันออก เพื่อจัดกิจกรรมแบบเดียวกัน

ซึ่งในวันนี้ได้ยื่นหนังสือผ่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช” ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเรียกร้องมิให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และ เร่งรัดดําเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วงสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติผ่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช” ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รัฐบาลต้องจัดทำประชามติ เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา พร้อมกับขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทำลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย และขอให้รัฐบาลดำเนินการกับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มการเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเข้มงวด” นายอานนท์ กล่าว

%d bloggers like this: