ด่วน… ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯหวั่นอันตรายจากสถานการณ์น้ำท่วมประกาศงดการเรียน-การสอนเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร.

สุราษฎร์ธานี // ด่วน… ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯหวั่นอันตรายจากสถานการณ์น้ำท่วมประกาศงดการเรียน-การสอนเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (2 ธค. 63) ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้แจ้งประกาศด่วนจากผู้บริหารโดยมีเนื้อหาดังนี้ “เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความปลอดภัยในการเดินทางและได้เฝ้าระวังต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงประกาศงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้
ในส่วนของบุคลากร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยผู้บังคับบัญชาได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน และปฎิบัติงานในที่พักอาศัย(Work Form Home) ตามความจำเป็นเเละเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 นี้ โดยให้มีการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานและรวบรวมให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 จึงแจ้งมายังนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูล : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: