(คลิบ) ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

(คลิบ) ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน บ.ผาแดง ต.ปางมะผ้า ,บ.ปุงยาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า รวมทั้งมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ.นาป่าจาด และ บ.คาหาน ต.ห้วยผา อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน. โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่เผาป่า, ร่วมทำแนวกันไฟป่าในชุมชน และการเตรียมการชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟป่า ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ขณะที่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 กำชับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายหลัง พบว่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: