วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021

(คลิบ) กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กองกำลังผาเมือง ได้บูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงาน กำลังประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำการตั้งจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ห้วงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 จำนวน 33 จุด (ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จ.เชียงใหม่ 9 จุด, จ.เชียงราย 15 จุด, จ.พะเยา 2 จุด, จ.น่าน 7 จุด)

โดยหน่วยมีความมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีการปฏิบัติได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19, การตรวจสุขภาพ, การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์/รถยนต์, การบริการเครื่องดื่ม (น้ำ,กาแฟ), การสอบถามเส้นทาง รวมทั้งการตั้งจุดรับแจ้งเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา เช่น ยานพาหนะชำรุดระหว่างทาง การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้ประชาชนมีความสุขตลอดการเดินทาง ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564.

****แฟ้มภาพ***

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุ ทองมา

%d bloggers like this: