วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิบ) นวัตกรรม ตู้ความดันลบ ห้องตรวจเคลื่อนที่สกัดเชื้อไวรัส covid-19 สุดยอด รพ.ราชเวชเชียงใหม่ นำตู้ความดันลบออกตรวจ covid-19 ทั่วเมืองเชียงใหม่

นวัตกรรม ตู้ความดันลบ ห้องตรวจเคลื่อนที่สกัดเชื้อไวรัส covid-19 สุดยอด รพ.ราชเวชเชียงใหม่ นำตู้ความดันลบออกตรวจ covid-19 ทั่วเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยตรวจคัดกรอง covid-19 เชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19

วันนี้ ลงพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาสารภีเชียงใหม่ ออกตรวจแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงาน ที่มีนายจ้าง และลูกจ้างพนักงานปั๊มปตท.สาขาสารภี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุก ทางโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ มีนวัตกรรมใหม่ คือ ตู้ความดันลบ ซึ่งสามารถ เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ และยังมีห้องแลปที่สามารถ ตรวจผลเชื้อไวรัส covid-19 ให้ทราบผล ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงซึ่งทำให้ ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สกัดการแพร่เชื้อได้ทันเวลา และวันนี้ ทำการตรวจ ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และพนักงานปั๊มปตท.สาขาสารภีเชียงใหม่ จำนวน 200 กว่าท่าน จะรู้ผลภายใน 4 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: