วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.ชม. สร้างความมั่นใจแก่ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ออกตั้งจุดตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

สสจ.ชม. สร้างความมั่นใจแก่ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ออกตั้งจุดตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

วันที่ 29 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ สสจ.ชม.ออกตั้งจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานฤดูหนาวเชียงใหม่ โดยสสจ.ชม. ได้ไปตั้งจุดตรวจยริเวณ หอประชุม 80 พรรษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

ทางด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ทั้งนี้จังหวัดเซียงใหม่ กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการจัดเพื่อไม่ให้หยุดนิ่ง ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางในจัดงานเพื่อให้กิจกรรมอื่นที่จะมีขึ้นต่อไปได้ เพราะจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโควิด-19 อีกประการส่วนหนึ่งแม้ว่าเชียงใหม่ จะทำงานเชิงรุกในการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวก็จะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบการคัดกรองอีกทางด้วย ซึ่งงานฤดูหนาวฯ ได้วางมาตรการเข้ม ออกเป็นคำสั่ง 8 ข้อ ต้องปฏิบัติ ไม่ทำตามมีโทษทั้งจำทั้งปรับ กำหนดให้พื้นที่จัดงานเป็นเขตป้องกันโรค เที่ยวในงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะร่วมงานต้องมีหนังสือรับรอง จะเข้างานต้องสแกน “ไทยชนะ”

นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิธีการตรวจหาสารพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันนี้นะครับ หลักๆ กลุ่มเป้าหมายของเรา ก็คือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายที่จะมาดำเนินการในช่วงงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันที่ 10 มกราคม ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าเป็นกลุ้มเป้าหมายเราจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ก็คือเป็นกลุ่มที่จะมีลูกค้าเดินทางเข้ามาแล้วก็ต้องเปิดหน้ากากในการทานอาหารในระหว่างที่ให้บริการ และอีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่จะมีโอกาสที่จะอยู่กันหนาแน่น เช่นโซนที่เป็นบริเวณเด็กเล่นอย่างนี้เป็นต้น ที่อาจจะควบคุมกันลำบาก เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสบายใจ ทางเราได้เชิญกลุ่มที่ตรงตามเกณฑ์ เพื่อเข้ามาตรวจเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจเพื่อส่งไปพิสูจน์และจะทราบในช่วงค่ำวันนี้ ที่มาดำเนินการในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนที่จะเริ่มมีงานในวันที่ 30 ธันวาคม ในวันพรุ่งนี้

ซึ่งทีมงานเราก็อยากจะให้ได้รับการตรวจให้ครอบคลุมมากที่สุดก็หลักๆ ก็จะเน้นในช่วงบ่ายนี้ให้ครอบคลุมมากที่สุดในระหว่างการจัดงานเนี่ยเราจะใช้วิธีการคัดกรองด้วยอาการและประวัติเสี่ยงเป็นหลักอย่างที่เคยเรียนไป ทางศูนย์ควบคุมฯ ก็คิดนะครับว่ากลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องชาวต่างด้าว ที่จะเดินทางเข้ามาที่เราก็บอกว่าเรามีคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ ของ จังหวัดให้ ออกหนังสือรับรองของนายจ้างว่า ท่านจะต้องไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ใน 15 วันแล้ว หรือว่าท่านมีความกังวลใจ หรือไม่สามารถจะออกหนังสือได้ เราก็เปิดโรงพยาบาล 4 แห่งไว้ให้ท่านเข้าไปเพื่อจะรับการตรวจได้โดย เราเปิดโรงพยาบาล 4 แห่งไว้ให้ท่านเข้าไปเพื่อจะรับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจห้องปฏิบัติการ ก็คือ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลสันทราย, โรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลสารภี ต้องเรียนว่าตามที่สบค. ได้บอกมาโดยตลอดว่าบุคคลต้างด้าว เป็นกลุ่มที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเราในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนไทยของเราทำ เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่า เราก็ต้องเกื้อกูลกันแล้วก็ต้องดูแลเรื่องกระบวนการในการดูแลที่เราทำเพิ่มขึ้นไปที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้ก็คือการตรวจเพิ่มให้กลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพราะฉะนั้น 4 โรงพยาบาล ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ กลุ่มแรงงานต่างด้าวก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อติดต่อแล้วก็ได้รับการตรวจเพื่อให้มั่นใจได้เลยครับผม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: