จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน การ์ดไม่ตก ทีมป้องกันโควิด -19 เข้มแข็งทุกด่านตรวจ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน การ์ดไม่ตก ทีมป้องกันโควิด -19 เข้มแข็งทุกด่านตรวจ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหิน การ์ดไม่ตก
ทีมป้องกันโควิด -19
เข้มแข็งทุกด่านตรวจ
วันอาทิตย์ที่ 10มกราคม 2564
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมป้องกันโควิด-19 ทุกจุดตรวจ ที่ดูแลประชาชนอย่างดี

1 จุดตรวจบ่อฝ้าย ขาเข้า
2 จุดตรวจป้อมตำรวจ บ่อฝ้าย
ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน ขาออกไปกรุงเทพ
3 จุดตรวจตู้ตำรวจทางหลวง บายพาส ต ทับใต้ ขาออกไปกรุงเทพ
4 จุดตรวจมูลนิธิเพชรเกษม บายพาส ขาเข้าหัวหิน
5 รวมถึงจุดตรวจชายแดน
ต บึงนคร ต ห้วยสัตว์ใหญ่
6 จุดตรวจรอง ต หนองพลับ
ทุกจุดทีมงานป้องกันไวรัส

โควิด -19 ของอำเภอหัวหิน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน อย่างเต็มที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ขออขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน/ทุกหน่วย
เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: