สุราษฎร์ธานี // ชมรมแอโรบิคตลาดตก เทศบาลตำบลท่าชนะ ตั้งจุดคัดกรองคุมเข้มตามมาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 16.00-19.00 น. ชมรมแอโรบิกตลาดตก ตั้งจุดคัดกรองบริเวณลานออกกำลังกาย หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนที่จะมีการเว้นระยะห่างในการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

โดยทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้ประชาชนสแกนแอพพลิกเคชั่น “ไทยชนะ” หรือลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการออกกำลังกายได้ทำความสะอาดมือ ซึ่งนอกจากจุดคัดกรองแล้ว ยังได้ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ด้วยดี.

ปุญญิศา สุวรรณ/รายงาน

%d bloggers like this: