วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ราษฎร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ราษฎร อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ราษฎร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าหนา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำไปปลูกรับประทาน อีกทั้งยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรหันมาทำเกษตรปลอดภัย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: